IZABERITE UČINKOVITI PROGRAM

Omogućite timu Vaše kompanije interaktivni trening za unapređenje poslovnih vještina. 

Agencija za komunikacije EBBE COMMS u saradnji sa platformom HitoSkills, organizuje učinkovite interaktivne treninge, skrojene po mjeri, za unapređenje komunikacijskih vještina, na našem i na engleskom jeziku.
U nastavku možete pogledati sedam paketa interaktivnih treninga, od kojih se svaki kreira prema potrebama i mogućnostima učesnika, a koji garantuju promjenu ponašanja kod učesnika. Moguće ih je i međusobno kombinovati.